Med ejendomsudvikling som en drivende faktor, er DEJM arkitekter in-house tegnestue hos Dansk Ejendoms Management.

Med erfaring der udspringer i en stor ejendomsportefølje og en visionær bygherre, varetager DEJM arkitekter alle arkitektopgaver i alle størrelser – altid med formålet at sikre unik arkitektur i høj kvalitet.

Vi er anerkendte arkitekter inden for renovering, og har arbejdet med en bred vifte af projekter i eksisterende bygninger.

KERNEYDELSER

Renovering

En opgradering af en eksisterende bygning kræver erfaring med at aflæse de rigtige arkitektoniske kendetegn. Vi har stor erfaring med renoveringer – alt fra lejligheder til designhoteller – og med bevaringsværdi eller fredning.

Transformation

At puste nyt liv i en bygning kræver en grundig kortlægning og analyse af potentialer og muligheder. Vi har stor erfaring i at identificerer de helt rigtige muligheder for ny brug af bygninger.

Nybyggeri

Med en tom byggegrund giver nybyggeri muligheden for at udfolde sig og definere sig fra start. Vi har stor erfaring med at tegne nybyggeri med state-of-the-art teknologi.

Bæredygtighed

Det er vores holdning at arkitektur skal være udviklet holistisk og integreret, og vi har erfaring i at dokumentere bæredygtighed igennem DGNB.

Visualisering

En idé kræver ofte at man kan se det endelige billede for sig. Vi har stor erfaring i både at skabe hurtige visualiseringer og i at lave fotorealistiske gengivelser af projekter.

Bygherre rådgivning

Som in-house arkitekt for ejendomsudvikling har vi stor erfaring i at være med til at identificere de rigtige valg i projekter og udvikle materiale i forbindelse med rådgivning.

ARKITEKTUR

Arkitektur med værdi

Arkitekturens værdi ligger i en holistisk betragtning af alle aspekter af bygningen. Vi udvikler projekter som holistisk integrerer æstetik, økonomi, miljø og teknik i den sociale kontekst.

Bygningens identitet

Bygningers identitet skal understreges ved at udvikle arkitekturen med hovedgreb som et dogme. Vi identificerer og underbygger identiteten af arkitekturen igennem hele processen.

Integrerede detaljer

Arkitektur kan kun opnå sit potentiale ved at sikre at hovedgreb underbygges af de endelige detaljer. Vi har stor erfaring i fra start til slut at vedholde og integrere den arkitektur der skal til for at opnå høj kvalitet.

VORES PROJEKTER

PRISVINDENDE ARKITEKTUR

Hotel Herman K er eksemplarisk for sin forvandling fra transformatorstation til hotel. Projektet er en meget vellykket renovering, hvor man som noget særligt har formået at bevare det oprindelige spændingsfyldte, rå og brutalistisk arkitektoniske udtryk. Det vidner om arkitektonisk indlevelse, en forbilledlig byggeledelse og et fornemt samarbejde med hoteloperatøren. Respekt. Det er en overbevisende præstation.

Gøsta Knudsen, formand for nomineringsudvalget, RENOVER

Hotel Herman K er et vellykket eksempel på, hvordan man bevarer og
genbruger. I dette byggeri er der respekt for historien, og hotellet er
udformet og indrettet med stor kærlighed for detaljen og stor bevidsthed om potentialerne i de eksisterende rum og materialer.

Bygningspræmiering 2018, Københavns Kommune

I Kählers oprindelige værksted er der sket en flot modernisering af de gamle fabrikslokaler. Her er skabt nyt liv i de gamle, og nu tidligere slidte, rammer. Kähler Design Aps har skabt en bygning, der fremstår moderne og indbydende, samtidig med at den fortæller Kählers historie, både på stedet men også som virksomhed. Med respekt for de eksisterende bygninger, er der med få og fint tilpassede tiltag skabt behagelige faciliteter for bygningens nye anvendelse, som både indeholder butik, udstilling og kontorfaciliteter.

Restaureringen er sket med stor respekt for historien, og man har bl.a. valgt fortsat at lade originale friser og udsmykninger i keramik pryde facaderne. Denne historiefortælling går igen inde i bygningen, hvor diverse elementer som ovne, friser og udsmykninger er bevaret.

Bevaringsprisen 2018, Næstved Kommune

SAMARBEJDER / KLIENTER